نظام تدبیر


مؤلفه‌های اساسی در اصلاح نظام تدبیر عبارتند از:
  • اصلاح نظام اداری: نظام اداری مهم‌ترین جلوه نظام تدبیر و واسط بین حکومت و مردم است و بنابراین در اصلاح نظام تدبیر در اولویت می‌باشد.
  • نظام اداری دانش‌بنیان: ضروری است كه حق دسترسی همگانی به اطلاعات، محور شدن دانش در جامعه، بها دادن به نیروی انسانی متخصص و شایسته‌گرایی در همه امور مهم‌ترین محور توسعه قرار گیرد.
  • دولت الکترونیک:  پالایش و تعریف مجدد ساختارهای دولتی به منظور ساده کردن و شفاف سازی رویه‌ها، درآمدها و هزینه‌ها به طوری که به صورت الکترونیکی قابل انجام باشد و کلیه هزینه‌ها، رویه‌ها و فرایندها توسط ارباب رجوع نیز قابل ارزیابی باشد.
  • نظام اعتبارسنجی: راهکاری است برای افزایش سرمایه اجتماعی از طریق افزایش ریسک تخلف و بزهکاری، کاهش ریسک اعتماد، کاهش ریسک مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش امنیت اجتماعی و رفاه اقتصادی
  • نتورکینگ یا کار شبکه‌ای: قانونمند کردن و نهادینه‌سازی کار شبکه‌ای؛ تدوین قوانین جامع و مانع؛ بهبود فضای کسب و کار؛ افزایش بهره‌وری.
  • امنیت: اصلاح نحوه تعامل مردم و نهادهای امنیتی و انتظامی ...
    • حذف سربازی اجباری: جایگزینی سربازی وظیفه با آموزش نظامی همگانی مؤثر در قالب نظام آموزش؛ حذف سربازی اجباری، اتلاف و استثمار نیروهای جوان. یکی از دلایل ناکارآمدی و قدیمی‌بودن قوانین و مقررات سربازی، احساس جمعی مردم است که به شکل دوری کردن، فراری بودن و اکراه از اعزام به سربازی نمودار شده است.

فهرست مطالب این بخش:

اصلاح نظام اداری راهبرد ایجاد سازمان‌های دانش‌محور دولت الکترونیک اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی نتورکینگ یا کار شبکه‌ای حذف سربازی


دی ان ان فارسی