قرض‌الحسنه


در حال تکمیل...

از آنجا که در الگوی پیشرفت اسلامی، اهداف، ارزش‌ها و روش‌های کار همه از اسلام مایه خواهد گرفت لازم است مفاهیم و معارف اسلامی در تمامی اجزاء الگو از جمله امکان قرض‌الحسنه در جزء اقتصادی آن نیز به عنوان پارامترهای اصلی رفتاری سیستم اعمال شود.

تعریف عمومی قرض‌الحسنه: پول یا مال حلالی که برای مدت معینی یا تا زمان رفع نیاز فرد نیازمند بصورت بدون بهره و بدون منت، آزار یا اذیت در اختیار وی قرار می‌گیرد؛ در صورت ناتوانی فرد در زمان بازپرداخت فرصت وی تمدید می‌گردد.

در نظام اقتصاد اسلامی پیشنهادی تشخیص نیاز به قرض‌الحسنه و پرداخت آن، همچنین دریافت آن بصورت خودکار قابل انجام خواهد بود. منبع تأمین مالی قرض‌الحسنه، مالیات دریافتی در نظام مالیاتی و پرداخت‌های داوطلبانه مردمی خواهد بود.

فهرست مطالب این بخش:دی ان ان فارسی