فضای کسب و کار


در حال بروزرسانی...

بهینه‌کاوی و بهبود فضای کسب و کار بر اساس شاخص‌های استاندارد جهانی شامل مؤلفه‌های زیر است:

 

بازگشت به اقتصاد اسلامی


رفع انحصار فضای کسب و کار تسهیل کارآفرینی تسهیل نوآوری


دی ان ان فارسی