اهداف نظام اقتصادی اسلامی


هدف نهایی از پیشرفت، رشد و تکامل معنوی و کمال انسان و حرکت در راه خداست (إلی الله المصیر) و تمام نظام‌های موجود اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... باید هماهنگ با یکدیگر در صدد تحقق آن باشند. منابع مورد استفاده اشاره‌ای به چگونگی دستیابی به هدف اصلی نکرده‌اند اما به نیازمندی‌های زیر به عنوان پیش‌نیاز این هدف اشاره شده و خواستار برآوردن آنها شده‌اند:

  • اصلاح نظام مالیاتی: مالیات متقابل دولت و ملت، برقراری عدالت مالیاتی، نظام ساده و آسان به منظور برقراری عدالت در تعیین درآمد و دریافت آن پس از پرداخت هزینه‌ها و نه قبل از کسب درآمد
  • اصلاح نظام بانکی: افزایش چابکی و کارایی نظام بانکی با ایجاد نظام اقتصادی هوشمند، آمار و اطلاعات دقیق و شفاف، بدون  پیچیدگی
    بانکداری الکترونیک و نظام مالیاتی جدید مبنای فناورانه‌ی اقتصاد اسلامی هستند.
  • فقرزدایی و تأمین عدالت اجتماعی: توانایی تعیین دقیق وضعیت مالی عوامل اقتصادی و تأمین بستر پردازش نرم‌افزاری در دو بخش تأمین اجتماعی(شناسایی نیازمندان) و مالیات(شناسایی اغنیاء)
  • رفع اشکالات نظام فعلی اقتصادی: نظریه راهبردهای مواجهه با اشکالات اقتصادی
  • پشتیبانی از نهادهای مرتبط با اقتصاد: بهبود فضای کسب و کار، پژوهشگران، قوای سه‌گانه، بنیادها و نهادهای کمکی
  • اقتصاد اسلامی: پیاده‌سازی و توسعه مفاهیم مالی اسلامی در نظام جدید. از آنجا که در الگوی پیشرفت اسلامی، اهداف، ارزش‌ها و روش‌های کار همه از اسلام مایه خواهد گرفت، لازم است مفاهیم و معارف اسلامی در تمامی اجزاء الگو از جمله: امکان آموزش از گهواره تا گور در جزء آموزش آن، و قرض‌الحسنه در جزء اقتصادی آن نیز به عنوان پارامترهای اصلی رفتاری سیستم اعمال شود.
  • ارتقاء شاخص‌های اقتصادی و شاخص توسعه انسانی (HDI): بهبود متغیرها و شاخص‌های کلیدی اقتصاد با بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان. به دلیل عدم تعریف شاخص‌های مشخص و استاندارد در برنامه‌های چندساله‌ی پیشرفت و چشم‌انداز 1404 ایران، از شاخص استاندارد توسعه انسانی برای ارزیابی پیشرفت و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه استفاده می‌شود.

فهرست مطالب این بخش:دی ان ان فارسی