اقتصاد اسلامی


اقتصاد اسلامی نظام اقتصادی بر مبنای اقتصاد اسلامی شامل مؤلفه‌های زیر است:
  • فضای کسب و کار: بهبود شاخص‌های استاندارد کسب و کار
  • نظام مالیاتی: نظام همآهنگ و جامع قانون مالیات با ساده‌سازی و یکسان نمودن قانون مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس درصدی معین از سود(درآمد منهای هزینه) در مدت زمان مشخص به منظور: برقراری عدالت در دریافت مالیات از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی.
  • قرض‌الحسنه: از آنجا که در الگوی پیشرفت اسلامی، اهداف، ارزش‌ها و روش‌های کار همه از اسلام مایه خواهد گرفت لازم است مفاهیم و معارف اسلامی در تمامی اجزاء الگو از جمله امکان قرض‌الحسنه در جزء اقتصادی آن نیز به عنوان پارامترهای اصلی رفتاری سیستم اعمال شود.
  • حساب پس‌انداز کودکان: کودکان هزینه دارند اما حقوق و درآمد ندارند؛ پیشنهاد می‌شود کودکی که به دنیا می‌آید دارای حساب شخصی گردد و همه ماهه هزینه‌های یک زندگی استاندارد به حسابش واریز شود تا زمانی که به سن قانونی می‌رسد دارای پشتوانه مالی اولیه برای شروع کسب و کار و زندگی مستقل از والدین باشد.
  • تأمین نیازهای اساسی انسانی: در راستای حفظ و ارزش‏گذاری بر کرامت انسانی، نباید اجازه داد نیازهای اولیه و اساسی هر انسان شامل غذا، پوشاک و مسکن باعث فشار روحی و روانی و ایجاد دغدغه‏‌ی فکری در وی گردد. با تأمین این نیازها باید زمینه آزادی فکر، اندیشه و انتخاب شغل و کسب را برای کلیه‌ی افراد فارغ از ملیت، جنسیت، نژاد، ثروت، دین و مذهب فراهم کرد.

فهرست مطالب این بخش:

فضای کسب و کار تأمین نیازهای اساسی انسانی نظام اقتصاد: اقتصاد اسلامی کودکان اصلاح نظام مالیاتی قرض‌الحسنه


دی ان ان فارسی