انواع مالیات موجود


« سخت‌ترین کار در دنیا درک [فلسفه] مالیات بر درآمد است » آلبرت اینشتین - پیام بانک مرکزی شماره 485

تعریف مالیات

به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود‌ها را دولت فراهم ساخته است. 

انواع مالیاتها در ایران

 • مالیاتهای مستقیم
  اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.
  • مالیات بر دارائی
   مالیات سالانه املاک، مالیات بر ارث، حق تمبر، مالیات بر درآمد اتفاقی،
  • مالیات بر درآمد
   مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی
 • مالیاتهای غیرمستقیم
  مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است
  • مالیات بر صادرات و واردات
   حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی، ۱۵٪ حق ثبت
  • مالیات بر مصرف و فروش
   مالیات بر فرآورده‌های نفتی، مالیات تولید الکل طبی و صنعتی، مالیات نوشابه‌های غیر الکلی، مالیات فروش سیگار، مالیات اتومبیل، ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی، مالیات فروش خاویار، مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل، مالیات ضبط صوت و تصویر
 • مالیات بر ارزش افزوده
  آخرین نوع مالیاتی که در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مهر 1387 به صورت رسمی اجرایی شد، قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد؛ این مالیات شامل سه نوع مالیات (تولیدی، درآمدی و مصرف) می‌باشد. اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در ایران از نوع مالیات بر مصرف آغاز شده است. این مالیات از نوع مالیات غیرمستقیم و مالیات بر مصرف می‌باشد.

سایر انواع مالیات

مالیات سرانه، مالیات بر واردات، مالیات راى، مالیات بر ارث، مالیات برمشاغل، مالیات بر فروش، مالیات فراگیر، مالیات امنیت اجتماعى، مالیات بر شرکت‌ها، مالیات براى تامین زندگى در سنین پیرى، مالیات براملاک و مستغلات، مالیات بر دارائى‌ها، عوارض گمرکی، مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف، مالیات تجارت، مالیات بر صادرات، مالیات بر واردات، مالیات بر تولیدات داخلی و سایر انواع و اقسام مالیات که همچنان در آینده به این لیست اضافه خواهد شد!

مراجع

فهرست مطالبدی ان ان فارسی