مقالات


 1. نخستین همایش اقتصاد، دانشگاه تهران، با همکاری دکتر نظری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، ارائه با عنوان: کاربرد گراندد تئوری در تدوین نظریه مواجهه با مشکلات اقتصادی، عوامل و پیامدهای آن (9/1390)
 2. چالش یکپارچه‌سازی آینده‌نگاری و ارزیابی فنآوری در توسعه راهبرد و سیاست‌گذاری صنعتی - ترجمه (1392)
 3. یکپارچه‌سازی آینده‌نگاری و ارزیابی فنآوری با مدل کانو، AHP و ماتریس برنامه‌ریزی QFD در توسعه فرآیند نوآوری (1392)
 4. درآمدی بر رویکردها و رهیافت‌های گوناگون در علوم انسانی از سنت تا فراپسامدرنیسم - انتخاب رويكرد مناسب تحقيق در علوم انساني (1393)
 5. آینده‌نگاری راهبردی: مورد تی‌جی پارک و پوسکو - ترجمه (1393)
 6. الگوی عملیاتی ایجاد سازمان دانش‌محور (1393)
 7. طراحی الگوی آینده‌نگاری فناوری برای توسعه فرآیند نوآوری (1393)
 8. کاربرد روش‌های آینده‌نگاری در ره‌نگاشت فناوری هوایی ایران (1393)
 9. طراحی الگوی بومی آینده‌نگاری فنآوری برای توسعه فرآیند نوآوری در نظام بانکی (1393)
 10. درآمدی بر مدل‌سازی با تأکید بر مدل‌های ریاضی و کلامی (1394)
 11. چیستی آینده‌پژوهی اسلامی و انطباق‌پذیری آن با آینده‌پژوهی دینی در وجه معرفت‌شناسی (1394)
 12. مدل‌ها در علم - ترجمه (1394)
 13. نگاه قرآن به زمان (1394)
 14. مطالعه‌ی آینده: مروری بر روش‌شناسی‌های آینده‌پژوهی - ترجمه (1394)

بازگشت به صفحه نخستدی ان ان فارسی