خصوصیات روانشناسی من


آیا می‌توان خویشتن را شناخت؟

شناخت خود، درک این مطلب است که وجود فعلی ما، نتیجه‌ی روند، و یک تاریخچهء قبلی است. گاهی اتفاق می‌افتد که این آگاهی، به شکل ناگهانی در ما به وجود می‌آید و به طور کلی، وابسته به شرایط متعددی است که در آن قرار می‌گیریم.

شناخت خود می‌تواند به معنای شناسایی‌کردن خود در هر یک از وقایع که در آن نقشی داریم باشد. استفاده از کلمه‌ای به جای کلمه‌ی دیگر، انجام یک انتخاب، وارد کاری شدن، فکر کردن، تخیل و رؤیا دیدن، هر یک معنا و مفهوم جداگانه‌ای دارد. هر اندازه این مسائل، شکل ناخودآگاهانه‌تری داشته باشد، بیشتر در گذشته‌ی ما یا در آینده‌مان، و در تغییر سرنوشت‌مان وارد می‌شود. بنابراین، بازگشایی آینده، از مسیر «فتح گذشته» عبور می‌کند و مطالعه‌ی روان‌شناسی، می‌تواند ما را در این مهم یاری کند.

فهرست مطالب

 

 دی ان ان فارسی