تیپ شخصیتی


Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) - Your Closest Personality type:

 1. INTJ (closest, first)
 2. INFJ (close, second)

INTJ INFJ
 If your closest personality type is INTJ then you have a strong, private sense of strategic vision, both for the future and how that future can be achieved. Your vision, or sense of knowing, may be difficult to articulate. Others may find your vision difficult to accept, seeing it as impractical or unrealistic. Pursuing your vision might be a lonely task, therefore, as you develop and pursue plans without anyone else really understanding the nature of what you are trying to achieve. If your closest personality type is INFJ then you have a strong, private sense of knowledge and vision, often for hidden things that other people would think can't be known. You see imaginative possibilities and insights, especially in relation to people, anticipating a future for them that they can't even see themselves. Although you probably have some strong relationships, your insights may be so unusual that others find them difficult to accept, and you may therefore find it difficult to articulate them.
 • پیوسته برای بهبود خود، دیگران و هر چیزی که در پیرامون آنها قرار دارد تلاش می‌کنند.
 • نیاز فراوانی به استقلال دارند و افرادی به شدت مستقل می‌باشند.
 • از توانمندی‌های مفهومی و تصوری فراوان برخوردارند.
 • اطمینان فراوانی به بینش‌های شمّی خود دارند و می‌توانند آنها را به واقعیت برسانند.
 • به شکلی منطقی و منظم کار می‌کند تا راه حل‌هایی نوآور و مبتکرانه برای مسایل ایجاد کند.
 • سیستم‌ها و راهکارهایی تدارک می‌بیند که برای کاری که در دست دارد جالب است.
 • برای رسیدن به مقصود همان اندازه که به خود فشار می‌آورد به دیگران هم فشار می‌آورد.
 • وقتی واقعیت با الگوی آنها همخوانی ندارد از خود انتقاد می‌کنند.
 • دوست دارند بر اجرای عقاید خود کنترل داشته باشند.
 • بسیار صمیمی و باوفا هستند و بیشتر به روابط سنتی بها می‌دهند.
 • محبت خود را تنها به نزدیکان خود نشان می‌دهند.
 • به معاشرت‌های دو نفری علاقمندند.
 • به تیپ‌های معاشرتی علاقمندند تا کمی از حالت جدی خود بیرون آيند.
 • به تبادل نظر و تبادل افکار علاقمندند.
 • از صحبت‌های خودمانی خوششان نمی‌آید. آنها دوست دارند از هر کاری که می‌کنند مطلبی بیاموزند.
 • جذب و شیفته‌ی کارشان هستند و ممکن است به روابط خود بهای لازم را ندهند.
 • ممکن است روی نظرهای خود سماجت به خرج دهند.
 • از نظم و ترتیب خاص برخوردارند.
 • اوقات فراغت آنها برنامه‌ریزی‌شده و هدفدار است.
 • آنها از فعالیت‌هایی خوششان می‌آید که با آن بتوانند چیز یاد بگیرند.
 • ساکت، مهربان، متوجه و قلبی رقیق دارند.
 • این تیپ شخصیتی از تصور و تخیل غنی بر خوردار است و به احساسات و انگیزه‌های دیگران بها می‌دهد.
 • آنها به الهامات و ایده‌آل‌های خود وابسته هستند و به دیگران نیز رشد و فراست می‌بخشند.
 • به شدت بکر و خلاق هستند.
 • برای دستیابی به هدف‌های بلندمدت خود کار می‌کنند.
 • می‌توانند از خود و دیگران به شدت متوقع باشند. اغلب کمال‌طلب هستند.
 • در دفاع از ارزش‌ها و باورهای خود بسیار راسخ هستند.
 • اغلب به رفاه مردم کمک می‌کنند.
 • ناکامی‌ها را مسائلی می‌دانند که باید حل و فصل شوند.
 • در استفاده از کلمات بسیار دقیق هستند.
 • درباره مسائل به طور دقیق فکر می‌کنند. در تمرکزکردن قوی هستند. از پرت‌شدن حواس خوششان نمی‌آید.
 • ترجیح می‌دهند در مکان‌هایی بی سر و صدا و سازمان‌یافته کار کنند.
 • خواهان تحسین و احترام هستند اما دوست ندارند که توجه دیگران را به خود جلب کنند.
 • می‌توانند رهبرانی مجاب کننده و الهام بخش باشند.
 • دوست دارند اوقات خود را سازمان‌دهی کنند و روی فرایند محصول کنترل داشته باشند.
 • می‌توانند بسیار صمیمی باشند؛ شنونده خوبی هستند.
 • احساسات، عواطف و محبت‌های خود را با شمار کوچکی از دوستانشان در میان می‌گذارند.
 • اغلب خود را در قبال احساسات دیگران مسئول می‌دانند و نمی‌توانند حد و مرز سالمی را رعایت کنند.
 • در بیان اندیشه‌های خود با دشواری رو به روست.
 • وقتی لازم باشد با کسانی مواجه شود مؤدبانه رفتار می‌کند.

 

بازگشت به صفحه نخستدی ان ان فارسی