آموزش‌ها و مهارت‌ها


 • برنامه‌نویسی مقدماتی به زبان JAVA
 • Microsoft SharePoint Services 3.0
 • راهبری میکروسافت سیکوئل سرور
 • آشنایی با میکروسافت سیکوئل سرور ریپورتینگ سرویسز
 • تحليل و طراحي نرم افزار با IBM RUP و UML
 • آشنایی با میکروسافت سیکوئل سرور آنالیزس سرویسز
 • مدیریت پروژه – مبانی
 • مدیریت پروژه –پیشرفته
 • مفاهیم مدیریت استراتژیک
 • امنیت برنامه‌های کاربردی
 • روش‌های حل مسأله
 • روش تحقیق

بازگشت به صفحه نخستدی ان ان فارسی