پیامدهای بروز اشکالات در نظام اداری


در جدول زیر نام سازمان مورد مطالعه با حروف --- جایگزین شده است

جدول سه – پیامدهای بروز اشکالات
اثر بر
پیامد محوری
مفهوم
عناصر داده (کدهای باز)
تعداد
سازمان
پیامدهای عملکردی
سقوط و کاهش اعتبار
1- ایجاد مشکلات بعدی
1
2- باعث عدم کارایی در --- شده
1
3- به وجود آمدن بحران در سازمان
1
4- تبدیل --- --- به سازمانی منفعل، ناکارآمد و ضعیف
1
5- تضعیف سازمان یا بخش مورد نظر
1
6- در درازمدت کاملاً مخرب خواهد بود (از همه جهات شخصی و سازمانی)
1
7- در مدت زمانی اندک سازمان ضعف‌های خود را بروز می‌دهد
1
8- عدم دستیابی به اهداف سازمانی
1
9- عقب‌ماندگی کاملاً مشخص در کل --- در مقایسه با ---های دیگر
1
10- نرسیدن به اهداف سازمانی
1
11- وجهه و جایگاه --- خراب می‌شود
1
12- وضعیت هر روز بدتر می‌شود
1
13- کاهش اقتدار سازمان
1
14- کاهش و عدم توجه سازمان‌های ذیربط به مقررات و قوانین
1
15- کاهش وجهه و شهرت سازمان
1
تعداد سقوط و کاهش اعتبار
15
کاهش کارایی
16- اجرای پروژه‌هایی با کیفیت و کارایی بسیار پایین
1
17- بازدهی پایین
1
18- بهره‌وری پایین می‌آید
1
19- بهره‌وری نامناسب از نیروی انسانی مستخدم ---
1
20- تنزل و مشکل در کارایی واحدهای کاری
1
21- ضعف کارکرد داخلی سازمان
1
22- عدم بازدهی مطلوب
1
23- عدم کارآیی کلی در سازمان
1
24- عدم کارایی سازمان
1
25- عدم کارایی سازمان در اهداف و وظایف محوله
1
26- ناکارآمدی سازمان
1
27- کارآیی را کاهش می‌دهد
1
28- کارایی پایین
1
29- کارایی کمتر
1
30- کاهش بهره‌وری
1
تعداد کاهش کارایی
15
ایستایی و تحول‌گریزی
31- ادامه وضع فعلی
1
32- باعث کندشدن حرکت به سمت جلو می‌گردد
1
33- بسته شدن سیستم حاکم بر سازمان
1
34- رشد کند و چه بسا ایست در سازمان
1
35- عدم پیشرفت
1
36- عقب‌ماندگی سازمان از بروزشدن
1
37- کندشدن اجرای کارها
1
تعداد ایستایی و تحول‌گریزی
7
اتلاف منابع انسانی
38- اتلاف منابع موجود
1
39- از بین رفتن سرمایه‌های انسانی
1
40- به هدر رفتن نیروی انسانی
1
41- روز به روز باعث ضعیف‌تر شدن --- --- از نظر نیروی متخصص می‌گردد
1
42- هدر رفتن منابع انسانی
2
43- هدر رفتن منابع سیستم از جمله منابع انسانی
1
تعداد اتلاف منابع انسانی
7
عدم دستیابی به اهداف
44- به انجام نرسیدن اهداف سازمان در بخشی از وظایف
1
45- سازمان به اهداف مورد نظر به نحو مطلوب نخواهد رسید
1
46- سازمان را در رسیدن به اهدافش دچار مشکل و سردرگمی می‌نماید
1
47- شکست پروژه‌ها و کارها
1
48- عدم دستیابی به اهداف کلان سازمان
1
49- عدم رسیدن به اهداف سازمانی
1
تعداد عدم دستیابی به اهداف
6
فساد اداری
50- فساد در دستگاه اداری
1
51- کندی روند کار در سیستم اداری سازمان
1
52- کیفیت سیستم پایین می‌آید
1
تعداد فساد اداری
3
تعارض
53- اعتراض شدید سایر ادارات
1
54- ایجاد اختلال در عمکلردهای سازمانی
1
تعداد تعارض
2
اثرات خارجی
55- ناکارآمدی سیستم اداری و مدیریتی
1
تعداد اثرات خارجی
1
افزایش هزینه‌ها
56- از بین رفتن سرمایه‌های مالی
1
تعداد افزایش هزینه‌ها
1
بی‌تفاوتی
57- از بین رفتن روحیه خلاق در سازمان یا بخش
1
تعداد بی‌تفاوتی
1
عدم تخصص‌گرایی
58- دچارشدن به انجام کارهای غیرتخصصی و غیرمعمول
1
تعداد عدم تخصص‌گرایی
1
عدم شایسته‌سالاری
59- افراد بی‌سواد در مصدر کار قرار گرفته‌اند و باعث ضعیف‌شدن --- شده‌اند
1
تعداد عدم شایسته‌سالاری
1
تعداد پیامدهای عملکردی
59
پیامدهای رفتاری
فساد اداری
60- ضوابط اداری رعایت نمی‌گردد
1
61- گسترش تبعیض و نارضایتی
1
62- نهادینه شدن ارزشهای غلط در سازمان در طول زمان
1
تعداد فساد اداری
3
بی‌تفاوتی
63- بی‌اهمیت بودن نسبت به توان کاری کارمند در اداره
1
64- عدم تدبیر کارایی ضعف توان کارمند
1
تعداد بی‌تفاوتی
2
سقوط و کاهش اعتبار
65- تصمیم مدیران در انحلال یا تغییر مدیریت
1
66- حذف بخش‌هایی که مستقیماً با خلاقیت رابطه دارند
1
تعداد سقوط و کاهش اعتبار
2
اتلاف منابع انسانی
67- عدم بها دادن به افرادی که بیشتر وقت صرف کارها می‌کنند
1
تعداد اتلاف منابع انسانی
1
ایستایی و تحول‌گریزی
68- روحیه کارآفرینی و خلاقیت سرکوب می‌شود
1
تعداد ایستایی و تحول‌گریزی
1
عدم شایسته‌سالاری
69- پیشرفت افراد بی‌سواد
1
تعداد عدم شایسته‌سالاری
1
تعداد پیامدهای رفتاری
10
پیامدهای خارجی
اثرات خارجی
70- پایین آمدن سطح رفاه عمومی
1
71- زیان به کشور
1
72- ضربه خوردن نظام اداری
1
73- عدم پیشرفت ملی
1
74- عدم توسعه جامعه، کاهش سطح رفاه عمومی و ...
1
75- گسترش فقر
1
76- کاهش کارایی کل جامعه
1
تعداد اثرات خارجی
7
سقوط و کاهش اعتبار
77- کمرنگ شدن تأثیر --- در چرخه اقتصادی مملکت
1
تعداد سقوط و کاهش اعتبار
1
فساد اداری
78- عدم رضایت مشتریان
1
تعداد فساد اداری
1
تعداد پیامدهای خارجی
9
پیامدهای مالی
افزایش هزینه‌ها
79- اتلاف وقت، انرژی و منابع
1
80- افزایش هزینه‌ها
1
81- ایجاد هزینه بالا
1
82- باعث افزایش هزینه‌های اداری می‌شود
1
83- بالارفتن هزینه‌های مالی و سربار سازمان یا بخش
1
84- نیاز به سرمایه‌گذاری و هزینه‌های فراوان جهت بروزرسانی اطلاعات کارکنان
1
85- هدر رفتن منابع
1
86- هدر رفتن منابع مادی
2
تعداد افزایش هزینه‌ها
9
اتلاف منابع انسانی
87- اتلاف وقت، هزینه و نیروی کار
1
تعداد اتلاف منابع انسانی
1
تعداد پیامدهای مالی
9
پیامدهای سازمانی
سقوط و کاهش اعتبار
88- امکان اعمال قدرت بر سازمان‌های وابسته کم خواهد شد
1
89- به مرور زمان از اقتدار سازمان کاسته خواهد شد
1
90- پایین آوردن وجهه --- در شبکه --- کشور
1
91- سیستم از بین می‌رود
1
92- ضعیف‌شدن نقش سازمان در مدیریت کلان کشور، اعمال نظارت بر زیرمجموعه‌ها و سازمان‌های تابعه
1
93- کاهش اعتبار --- ---- در سطح داخلی و خارجی
1
تعداد سقوط و کاهش اعتبار
6
عقب‌افتادگی علمی
94- به علم و تحقیق اهمیتی داده نمی‌شود
1
تعداد عقب‌افتادگی علمی
1
کاهش کارایی
95- سیر نزولی راندمان کل ---
1
تعداد کاهش کارایی
1
تعداد پیامدهای سازمانی
8
پیامدهای اخلاقی و فرهنگی
فساد اداری
96- پارتی‌بازی زیاد می‌شود
1
97- فساد اداری
1
تعداد فساد اداری
2
تعداد پیامدهای اخلاقی و فرهنگی
2
پیامدهای محیطی
اثرات خارجی
98- به وجود آمدن مسایل و حاشیه‌های فراوان
1
99- تزریق نیازهای غیرواقعی به سازمان
1
تعداد اثرات خارجی
2
تعداد پیامدهای محیطی
2
پیامدهای آموزشی
عقب‌افتادگی علمی
100- عدم ارتقاء علمی ادارات
1
تعداد عقب‌افتادگی علمی
1
تعداد پیامدهای آموزشی
1
پیامدهای ارتباطی
فساد اداری
101- دسترسی به مشارکت کارکنان جهت بهبود فرآیند تصمیم‌سازی، اجرا و نظارت را دچار اخلال می‌نماید
1
تعداد فساد اداری
1
تعداد پیامدهای ارتباطی
1
تعداد اثر بر سازمان
103
کارکنان
پیامدهای روحی روانی
بی‌تفاوتی
102- استعدادها شکوفا نخواهدشد
1
103- باعث سرخوردگی کارکنان نسبت به شغل خود می‌شود
1
104- باعث کاهش رضایت شغلی کارمندان می‌شود
1
105- به مرور زمان باعث ایجاد بی‌تفاوتی نسبت به انجام کارها می‌شود
1
106- بی‌تفاوتی و دلسردی و بی‌انگیزگی کارکنان
1
107- بی‌خیالی - بی‌حوصلگی - بی‌قراری – از زیر کار در رفتن یا فرار از کار
1
108- خلاقیت‌ها از بین می‌رود
1
109- دلسردی کارمندان
1
110- دلسردی کارکنان
1
111- فروخوردن انتقادها
1
تعداد بی‌تفاوتی
10
اتلاف منابع انسانی
112- افت بیشتر کارایی
1
113- ایجاد مشکل در زندگی شخصی کارمند
1
114- بی‌انگیزه‌تر شدن افراد
1
115- دلسردی کارکنان در بلندمدت
1
116- سرخوردگی و عدم پیشرفت در محیط کار
1
117- صفرشدن پتانسیل افراد شاغل در ---
1
118- نارضایتی کارمندان
1
119- کارمند بی‌استفاده می‌شود - هنگام بازنشستگی تنها می‌تواند راننده بشود
1
تعداد اتلاف منابع انسانی
8
فشار روحی - روانی
120- احساس این که هم دنیای خود را خراب کردن و هم آخرت را
1
121- حتی زمان استراحت که جزء شرایط کار است ناخوشایند می‌شود
1
122- در درازمدت کاملاً مخرب خواهد بود (از همه جهات شخصی و سازمانی)
1
123- مشکلات روانی جدید در کارمندان
1
124- نگرانی از وضعیت آینده
1
125- کاهش اعتماد به نفس
1
126- کاهش روحیه پرسنل
1
تعداد فشار روحی - روانی
7
فساد اداری
127- اتلاف وقت
1
128- از بین رفتن انگیزه کارمندان برای تلاش بیشتر
1
129- افزایش نارضایتی شغلی (عدم خودباوری – عدم اعتماد بنفس – سرایت مسائل به خانواده و ...)
1
130- باعث لجاجت‌های کارکنان میگردد
1
تعداد فساد اداری
4
کاهش انگیزه
131- بی‌انگیزگی نیروها
1
132- عدم داشتن انگیزه، سرخوردگی
1
133- کاهش انگیزه کارمندان
1
134- کاهش انگیزه کارکنان در طول زمان
1
تعداد کاهش انگیزه
4
کاهش کارایی
135- عدم کارایی مفید پرسنل
1
136- کاهش بازدهی و کارایی ناشی از ارتقاء ناشایسته
1
137- کاهش کارایی کارمندان
1
تعداد کاهش کارایی
3
اثرات خارجی
138- در زندگی شخصی و شخصیت کاری و اخلاقی فرد هم تأثیرگذار است
1
139- مشکلات روانی جدید در کارمندان و با گردش در جامعه به شکست‌های بعدی
1
تعداد اثرات خارجی
2
عدم تعلق و وفاداری سازمانی
140- از دست دادن روحیه فردی و جمعی کارکنان در ایفای نقش‌های خود در سازمان
1
141- بی‌انگیزگی و رفع تکلیف کردن کارمندان
1
تعداد عدم تعلق و وفاداری سازمانی
2
سقوط و کاهش اعتبار
142- عدم اعتماد به سازمان
1
تعداد سقوط و کاهش اعتبار
1
عقب‌افتادگی علمی
143- از بین رفتن انگیزه کارمندان در بروزرسانی دانش کاری
1
تعداد عقب‌افتادگی علمی
1
تعداد پیامدهای روحی - روانی
42
پیامدهای شغلی
کاهش کارایی
144- باعث بهره‌وری کمتر در کارکنان آن سازمان می‌شود
1
145- پایین آمدن کارایی کارکنان و اثربخشی آنها
1
146- پایین‌آمدن بهره‌وری و کارآیی
1
147- عدم بازدهی مناسب
1
148- عدم کارایی لازم هر فرد
1
149- مانع کارایی کارمندان در انجام بهینه کارها می‌گردد
1
150- مانع کارایی کارمندان شده
1
151- کاهش فعالیت‌های گروهی و تیمی
1
تعداد کاهش کارایی
8
فساد اداری
152- افزایش بی‌انگیزگی در کار و افزایش آن با گذشت همین روال
1
153- کاهش انگیزه نیروی کار در گذر زمان
1
154- کاهش انگیزه کارکنان
1
155- کاهش انگیزه کاری
1
156- کاهش کیفیت کاری
1
157- کم‌کاری
1
تعداد فساد اداری
6
ایستایی و تحول‌گریزی
158- روزمرگی
2
159- روزمرگی کارکنان
1
160- نه پیشرفت و نه پسرفت – درجازدن و در ادامه پسرفت
1
تعداد ایستایی و تحول‌گریزی
4
تغییر شغل
161- آرزومندی برای تغییر شغل
1
162- افزایش مهاجرت (مهاجرت از سازمان – از اداره – کشور و ...)
1
163- درخواست بازنشستگی پیش از موعد کارکنان
1
تعداد تغییر شغل
3
اتلاف منابع انسانی
164- افزایش میل به خروج از محیط کاری با بازنشستگی یا تعویض محیط اداره
1
تعداد اتلاف منابع انسانی
1
افزایش هزینه‌ها
165- کارمند چند شغله می‌شود
1
تعداد افزایش هزینه‌ها
1
تعداد پیامدهای شغلی
22
پیامدهای عملکردی
کاهش کارایی
166- باعث کاهش بهره‌وری کارمندان می‌شود
1
167- بهره‌وری پایین نیروی کار
1
168- بهره‌وری کاهش می‌یابد
1
169- عدم بازدهی مناسب
1
170- نمی‌توان از ساعات بیکاری استفاده مفید شخصی کرد
1
تعداد کاهش کارایی
5
بی‌تفاوتی
171- امور محوله به نحو احسن انجام نمی‌شود
1
تعداد بی‌تفاوتی
1
عدم تعلق و وفاداری سازمانی
172- عدم انجام وظایف و مسئولیت‌ها به نحو احسن
1
تعداد عدم تعلق و وفاداری سازمانی
1
عدم دستیابی به اهداف
173- طرز فکر غلط و سرکوب‌ها به فرهنگ رایج تبدیل می‌شود که خود موجب پوسیدگی و از هم گسستگی روابط و در نهایت شکست‌های کاری
1
تعداد عدم دستیابی به اهداف
1
عقب‌افتادگی علمی
174- ضعف در درک و کار با زیرساخت‌های مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در بلندمدت به دلیل عدم وجود بستر دانش عمومی کافی در کارکنان
1
تعداد عقب‌افتادگی علمی
1
تعداد پیامدهای عملکردی
9
پیامدهای اخلاقی و فرهنگی
عدم تعلق و وفاداری سازمانی
175- انجام کارها به صورت از زیر کار در رفتن و یا انجام ندادن درست کارها با وجدان کاری
1
176- ایجاد عدم تعهد در انجام کارها به صورت مناسب و به موقع از طرف مدیران و کارکنان
1
تعداد عدم تعلق و وفاداری سازمانی
2
فساد اداری
177- دنبال پارتی می‌گردم برای انجام کارها
1
178- طرز فکر غلط و سرکوب‌ها به فرهنگ رایج تبدیل می‌شود
1
تعداد فساد اداری
2
ایستایی و تحول‌گریزی
179- بی‌هدفی و القاء شخصی در محیط کار مبنی بر عدم رفع مشکلات و تصمیم‌گیری‌ها از طرف مدیریت برای سال‌های آینده
1
تعداد ایستایی و تحول‌گریزی
1
بی‌تفاوتی
180- بی‌توجهی به انجام کار
1
تعداد بی‌تفاوتی
1
تعارض
181- طرز فکر غلط و سرکوب‌ها به فرهنگ رایج تبدیل می‌شود که خود موجب پوسیدگی و از هم گسستگی روابط
1
تعداد تعارض
1
تعداد پیامدهای اخلاقی و فرهنگی
7
پیامدهای اجتماعی
اثرات خارجی
182- سرایت مشکلات اداره به زندگی شخصی و خانوادگی افراد
1
183- سقوط خانواده
1
تعداد اثرات خارجی
2
ایستایی و تحول‌گریزی
184- عدم پیشرفت
1
تعداد ایستایی و تحول‌گریزی
1
فشار روحی - روانی
185- مشکلات روانی از محیط کار به خانواده کشیده شده و جامعه بیمار می‌شود
1
تعداد فشار روحی - روانی
1
تعداد پیامدهای اجتماعی
4
پیامدهای آموزشی
عقب‌افتادگی علمی
186- سطح سواد کارمندان در حدی که در دانشگاه یاد گرفته‌اند می‌ماند
1
187- عدم علاقه برای بروزرسانی
1
تعداد عقب‌افتادگی علمی
2
بی‌تفاوتی
188- پرسنل جدید از ابتدا متوجه می‌شود که به تخصص و زحمات در سازمان ارزشی قائل نیستند
1
تعداد بی‌تفاوتی
1
تعداد پیامدهای آموزشی
3
پیامدهای رفتاری
عدم تعلق و وفاداری سازمانی
189- کارمند برای فرار از استرس ترجیح می‌دهد ساعاتی در خارج از اتاق به سر برد
1
تعداد عدم تعلق و وفاداری سازمانی
1
کاهش انگیزه
190- ایجاد عوامل ضدانگیزشی در سطح کارمندان
1
تعداد کاهش انگیزه
1
تعداد پیامدهای رفتاری
2
تعداد پیامدهای بر کارکنان
90
تعداد کل کدهای باز (پیامدهای بروز اشکالات)
193

 

طرح نظریه مواجهه با اشکالات نظام اداری - فهرست مطالبدی ان ان فارسی