جستجو     
عبارت مورد جستجو را وارد کنید:
- بدون پیشوند یا پسوند برای یافتن تمامی رکوردهایی که یکی از ستون‌های آن شامل مقادیر وارد شده است، مثل خالص
- با پیشوند | برای یافتن تمامی رکوردهایی که یکی از ستونهایش با مقدار وارد شده شروع می‌شود، مثل |شبکه
- با پسوند | برای یافتن تمامی رکوردهایی که یکی از ستون‌هایش به مقدار وارد شده ختم می‌شود، مثل شبکه|
- با پیشوند و پسوند | برای یافتن تمامی رکوردهایی که یکی از ستون‌های آن دقیقاً برابر مقدار وارد شده باشد، مثل |شبکه|

عنوانآدرستوصیفتاریخSorted By تاریخ In Descending Orderموضوع مرتبط
آزادی دینی، سیاسی، فکری و عملینمایشاستاد سید سابق / مترجم:کمال روحانی آزادی در دین، مذهب، سیاست، فکر، دخل و تصرف در امور خویشتن یا آزادی در عمل، در سکونت و مقام و یا انواع دیگر آزادی ها باشد، که باعث ثبات و پایداری جنبه های مختلف شخصیت است.1388.04.21آزادی
ارزش آزادی اندیشه و آزادی مذاهب نمایشمحیط مذهبی شاداب، متنوع و تکثرگرا در سلامت جامعه دموکراتیک موثر است. در حالی که باید از بزرگ نمایی اهمیت مذهب در صحنه سیاسی دموکراتیک اجتناب ورزید، مذهب می تواند به عنوان یک منبع مهم انتقاد از سیاست ها، آموزش شهروندی و مشروعیت سیاسی عمل کند. خوار نمودن هر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید.1387.08.17آزادی
صفحه 1 از 1ابتدا   قبلی   بعدی   انتها   
دی ان ان فارسی