ارائه مقاله مربوط به مشکلات نظام اقتصادی در نخستین همایش سراسری اقتصاد

 تحلیل مسائل اقتصاد ایران تاکنون از دیدگاه‌های مختلف صورت پذیرفته است که هر کدام جنبه‌هایی از مسائل اقتصاد ایران را نمایان می‌کند. در این تحقیق از روش گراندد تئوری یا روش داده بنیاد که تاکنون در تحلیل اقتصاد ایران به کار گرفته نشده است، استفاده شده است. این روش که در سال‌های اخیر یکی از پرکاربردترین روش‌های تحلیل کیفی می‌باشد می‌تواند به شناخت بهتر مسائل، پیامدها و مشکلات اقتصاد ایران کمک نماید.

دکتر محسن نظری
عضو هیئت علمی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سعید علی‌حسینی
تحلیل‏گر سیستم‏ها
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چکیده
علّت اصلی ناتوانی کشورهای در حال توسعه‏ در تنظیم و تدوین برنامه‏های اصولی و علمی‏ برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و عدم اجرای‏ درست آنها را باید در ناتوانی این کشورها در شناسایی گلوگاه‌های اصلی و مشکلاتی دانست‏ که در طول قرن‌ها برای آنها باقی مانده است. یکی از مهم‌ترین اصول اجرای موفق هر طرح یا برنامه، هماهنگی آن با نیازها و خواسته‌های ذینفعان و توانایی آن در پاسخ‌گویی به مطالبات است. هدف این تحقیق، تعیین نظام‌مند نیازها و خواسته‌های اقتصادی جامعه است. روش پژوهش مورد استفاده، داده‌کاوی و کاربرد گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) است. این روش که یکی از روش‌های کیفی می‌باشد در سال‌های اخیر در تحلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی بسیار مورد توجه واقع شده است. روش گردآوری داده‌ها، رصد و پیگیری اخبار و مطالب اقتصادی مندرج در رسانه‌های عمومی در بازه زمانی چهار ساله از خرداد 1386 تا خرداد 1390 می‌باشد. نتایج تحقیق در چهار محور نشانه‌ها، عوامل، پیامدها و راه حل‌ها دسته‌بندی شده و در پایان نظریه مواجهه با مشکلات اقتصادی ارائه می‌شود. با توجه به عدم بکارگیری این روش در تحلیل مباحث اقتصاد ایران، نتایج حاصل از تحقیق همراه با نتایج سایر روش‌ها می‌تواند به شناخت بهتر اقتصاد ایران کمک نماید.
واژه‌های کلیدی

متدولوژی گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد)، داده کاوی، مشکلات اقتصادی جامعه، نظریه مواجهه با مشکلات اقتصادی 

زمان: چهارشنبه 2 آذر 1390 - ساعت 10:30

مکان: دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد - نخستین همایش سراسری اقتصاد

محتوای این مقاله در قسمت اصلاح نظام مالیاتی قابل دسترسی است.

       
بازگشت
دی ان ان فارسی