بازسازی ساختار اهداف و برنامه‌ها برای تطابق با محورهای سند چشم انداز 1404

به منظور تطابق اهداف و برنامه‌ها با سند چشم‌انداز، ساختار جدید آن عیناً مطابق محورهای آن سند در زیر منوی اهداف و برنامه‌ها طراحی و ایجاد شده است و به مرور کلیه برنامه‌های ارائه شده بدون تغییر در محتوا در قالب ساختار جدید ارائه خواهند شد.

تعیین سیاست‌های کلی نظام و راهبردهای کلی آن مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده‌ی رهبری است؛ این سیاست‌ها در قالب سند چشم‌انداز 1404 تعیین و طی برنامه‌های چندگانه توسعه به اجرا گذاشته شده است.  به منظور تطابق اهداف و برنامه‌ها با سند چشم‌انداز، ساختار جدید آن عیناً مطابق محورهای آن سند در زیر منوی اهداف و برنامه‌ها طراحی و ایجاد شده است و به مرور کلیه برنامه‌های ارائه شده بدون تغییر در محتوا در قالب ساختار جدید ارائه خواهند شد.

پی نوشت

« چشم‌انداز به عنوان برنامه کلان بیست ساله کشور، سندی فرادولتی و محصول کار متراکم و صحیح کارشناسی است و باید به عنوان یک میثاق در همه قانون گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها مورد توجه قرار گیرد و هر برنامه و فعالیتی که در جهت سند چشم‌انداز نیست اصلاح شود » از بیانات مقام معظم رهبری، آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با هیأت وزیران - شهریور 1386

بندهای یك و دو اصل یكصد و دهم قانون اساسی

وظایف و اختیارات رهبر:

1ـ تعیین سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

2ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام .

       
بازگشت
دی ان ان فارسی